ثبت استیکر تلگرام

قوانین ثبت استیکر

1-استیکر های غیر اخلاقی و خلاف قوانین کشور تایید نمی شوند
7-استیکر ها حداکثر بعد از 24 ساعت بعد تایید می شوند