ثبت روبات تلگرام

قوانین ثبت روبات

1-روبات های غیر اخلاقی و خلاف قوانین کشور تایید نمی شوند
2-روبات هایی که به گزارش کاربران غیر اخلاقی باشند حذف خواهند شد.
3-روبات ها حداکثر بعد از 24 ساعت بعد تایید می شوند